Jan Willem Zeelenberg

Stuur

PROFIEL

Jan Willem Zeelenberg (1953), na ruim 15 jaar eindverantwoordelijke functies binnen de overheid, in 1992 het ‘ambtelijk bestaan’ achter me gelaten. Vanaf dat moment actief in het begeleiden van individuele en collectieve ontwikkelingstrajecten. Ook als ‘buitenpromovendus’ ben ik aan de UvA actief in onderzoek naar de thema’s verandering en transitie, toegespitst op de lokale overheid.

 

VISIE

Door mijn werk ben ik welhaast dagelijks in contact met bestuurders en heb in de loop der jaren hun rol en positie zien veranderen. Zo ook de kansen en mogelijkheden na het wethouderschap.

Was het wethouderschap voorheen een pré om bestuurlijke functies, bijvoorbeeld bij een woningcorporatie, te bereiken dan is dit nu vooral niet meer vanzelfsprekend.

Temeer de noodzaak om te ‘ont-dekken’ wat het wethouderschap aan kennis en ervaring heeft opgeleverd en hoe dit te gebruiken als verrijking van eerder opgedane kennis en ervaring. Dit geldt ipso-facto ook voor het netwerk van de wethouder! Een netwerk staat altijd in een bepaalde betekenis: als je nog geen nieuw verhaal hebt over je toegevoegde waarde, ga dan behoudzaam om met je bestaande netwerk; je hebt het ‘verpest’ voor je het weet!

 

STIJL

De toekomst ligt niet voor ons, maar in ons, zo eindigen wij wisselende wereldbeelden. Maar moet dan wel ontdekt worden of liever ont-dekt. Dat is waar een coach zich op toelegt en voor ‘van dienst kan zijn’.

Een coach is ook maar een mens, maar wel één die geleerd heeft en geoefend is in, het stellen van de juist vragen. Juist die vragen die jou – met respect voor dit lastige proces – in staat stellen je bewust te worden van alle ‘deksels’ die je in de loop van je leven hebt ‘opgestapeld’ en / of de deksels die anderen er voor je opgeschoven hebben. De coach weet met zijn of haar ervaring ook hoe lastig dit proces kan zijn, je mag in hem of haar dan ook ‘maatje’ verwachten op de vindtocht die je besluit te gaan ondernemen.

 

ERVARING

Na eerst zelf 15 jaar ervaring binnen de overheid opgedaan te hebben, met eindverantwoordelijke functies als afsluiting, ben ik 7 jaar actief geweest binnen een outplacementpraktijk. In 1999 starte ik mijn eigen ‘bureau’ onder de naam Zeelenberg Development, gericht op -zoals de naam aangeeft- ontwikkeling, zowel individueel als collectief. Al vrij snel samengegaan met broer Cees Zeelenberg en tot op de dag van vandaag actief binnen Zeelenberg, adviseurs voor mens en organisatie.

Het adviseren en begeleiden van bestuurders zowel collectief (colleges) als individueel (wethouders en burgemeesters); het adviseren en begeleiden van directies en managementteams en het mee-ontwikkelen van koplopers binnen de organisaties, vormen mijn hoofdactiviteiten.

Na, nu ruim 40 jaar ervaring binnen het veld van ‘mens en organisatie’ denk ik aan de vindttocht die de voormalig wethouder aan zal gaan, iets toe te kunnen voegen.

Coachlocatie:
Zeelenberg
Koningsweg 9
5211 BD ’s-Hertogenbosch